Dünya İletişim

TELEFON

55555555555

Yerel Alan Ağları (LAN)

Yerel Alan Ağları (LAN)

Yerel Alan Ağları (LAN)


Yerel Alan Ağları

Yerel ağlar birden fazla bilgisayarın birbiri ile haberleşmesi ihtiyacının karşılanması için ortaya çıkmış ve ilk yerel ağ uygulamalarından bu güne kadar hızlı bir şekilde gelişmiştir. Güvenlik ve yönetim ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır ve bu nedenle yerel ağların yönetilebilir ve akıllı olması kaçınılmazdır. Kurumların bu yöndeki ihtiyaçlarını gidermek için gereken tüm yetkinliğe ve tecrübeye sahip olan NetCore, sektörün önde gelen markaları ile çalışarak bu konuda bir çok başarılı proje gerçekleştirmiştir. Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda pek çok Access, Distribution ve Backbone yapıları konularında uzman olan mühendis kadro tarafından projelendirmiş ve kurulumları yapılmıştır. Farklı BT sistemlerinin kullanılmasıyla birlikte ağların büyümesi, bu sistemlerin birbirlerinden olumsuz etkilenmemesi, trafik yönetimi kolaylığı ve güvenlik gibi bir takım sebeplerden dolayı ağların mantıksal gruplara bölünme ihtiyacı doğmuştur. NetCore, akıllı anahtar sistemleri üzerinde sanal yerel ağlar oluşturarak BT sistemleri arasındaki haberleşmenin trafik yönetim kolaylığını sağlar.