Dünya İletişim

TELEFON

55555555555

Network Güvenlik

Network Güvenlik

Network Güvenlik


Network Güvenlik

Bilgi teknolojilerinde sistemlerin gelişmesi, internetin daha geniş kitlelere yayılması ve hacminin büyümesiyle birlikte, güvenlik uzmanları da ağlarına yönlenebilecek tehditlere karşı savunma oluşturabilmek amacıyla daha karmaşık güvenlik politikaları uygulamak zorunda kalmaktadır. Ağları korumak için sadece önemli kaynaklara erişim denetimi sağlanması yeterli gelmemekte, bunun dışında bir takım farklı önlemler alınması da gerekmektedir.

Optimal bir ağ güvenliği çözümü için aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi önemlidir;

 • Güvenlik politikaları belirlenmeli ve belirlenen bu politikalar, ağ trafiğinin tümüne uygulanmalıdır
 • Ağ kullanıcıların kimlikleri belirlenmeli, kimlik bilgilerine göre denetimler yapılmalıdır
 • Ağ aktivitelerinin gerçek zamanlı monitör edilebilmesi için gerekli sistemler kurulmalı ve güvenlik politikasında belirlenen kritik ağ aktivitelerin kayıtlarını tutulmalıdır
 • Ağa gelen saldırılar saldırı tespit sistemleri ile gerçek zamanlı olarak tespit edilerek, saldırı önleme sistemleri kullanılarak gerekli önlemler alınmalıdır
 • Ağda alınan tedbirler bağlantı sorunlarına, ağ performans düşüklüklerine yol açmamalıdır

Netcore, deneyimli ve uzman kadrosuyla kurumların güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla danışmanlık hizmeti sağlar ve bu kapsamda aşağıdaki çözümleri sunar;

 • Penetrasyon testi ve zafiyet taramaları yaparak güvenlik risklerinin ortaya çıkartılması ve ihtiyaçların belirlenmesi
 • Kurumsal güvenlik politikasının oluşturulması
 • Politikanın uygulanabilmesi için gerekli yazılım ve donanım bileşenlerinin belirlenmesi
 • İlişkili tüm sistemlere bu politikanın uygulanması
 • Eğitim ve bilgilendirme yapılması
 • Dış kaynak kullanımı ile ağ güvenlik yönetimi

Aynı zamanda kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ağda uygulanan güvenlik politikaları sonrasında, güvenlik yazılım ve donanımlarının yönetimini de üstlenir. Güvenlik sistemlerinin 7/24 izlenmesi, alınan kayıtların (logların) analiz edilip, özet ve detay raporların hazırlanması ve ağların olası değişiklikler sonrasında gerekli olan güvenlik ayarlarının tanımlanması da güvenlik sistemleri yönetiminin kapsamındadır. Ağ güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan güvenlik yazılım ve donanım sistemleri aşağıdaki başlıklar ile özetlenebilir:

 • Birleşik Tehdit Yönetilmi (UTM)
 • Saldırı Tespit Sistemleri (IDS)
 • Saldırı Önleme sistemleri (IPS)
 • Güvenlik Duvarı (FIREWALL)
 • Sanal Özel Ağ (VPN)
 • İçerik (Web) filtreleme (URL Filtering)
 • E-mail filtreleme (e-mail Filtering)
 • Ağ Erişim Kontrolü (NAC)